Datum och tid:

Torsdag 3 december 2020, 19:00

INSTÄLLT - Beethoven 250!

Konserten är inställd. Köpta biljetter återlöses. Tryck här för att läsa mer.

Eugene Tzigane DIRIGENT
Christina Nilsson SOPRAN
Åke Holmquist PRESENTATÖR

BEETHOVEN Ah! Perfido
BEETHOVEN Symfoni nr 3 Eroica

250-årsjubilaren Ludwig van Beethovens tredje symfoni – Eroica – är något av det mest storslagna som någonsin skrivits. Musiken sprudlar av ungdomlig livslust, skönhet och kraft. Symfonin var från början tänkt som en hyllning till Napoleon Bonaparte (1769–1821), men när Napoleon utnämnde sig själv till kejsare år 1804 sägs det att Beethoven i rasande vredesmod rev bort partiturets titelblad där han också skrivit en dedikation till Napoleon. Beethoven är musikhistoriens stora humanist. Han var insatt i politik och upplysningsfilosofi och drömde om frihet och jämlikhet över gränserna. Detta patos för alla människors lika värde genomsyrar alla hans symfonier, och även hans verk Ah! Perfido – Ah! Bedragare – från år 1796. Här möter vi en övergiven kvinna som sjunger ut den skälvande vreden över en älskares svek. Texten skrevs av den librettisten Pietro Metastasio, och musiken är ett tidigt exempel på Beethovens förmåga att ladda sin musik med det mänskliga känslolivets omstörtande kraft.