Datum och tid:

Fredag 27 november 2020, 19:00

INSTÄLLT - Schuberts ofullbordade

Konserten är inställd. Köpta biljetter återlöses. Tryck här för att läsa mer.

Jessica Cottis DIRIGENT
Adam Walker FLÖJT

DEBUSSY Children’s Corner
IBERT Konsert för flöjt och orkester
DEBUSSY Syrinx för soloflöjt
SHAW Entr’acte
SCHUBERT Symfoni nr 8 “Den ofullbordade”

Den unge engelske flöjtisten Adam Walker är en internationellt starkt lysande stjärna på flöjthimlen. Redan 2009 blev han utsedd av Classic FM till en av de fem främsta flöjtisterna i världen. Som 21-åring erbjöds han jobbet som soloflöjtist i London Symphony Orchestra och som solist har han hela världen som arbetsfält. Hans första CD släpptes 2013 och innehöll verk av Poulenc, Messiaen, Bartok, Barber och Schubert och tidningen The Gramophone beskrev honom i sin recension om skivan som “a superb player with much delicacy of nuance in his phrasing and stunning virtuosity”. Adam Walker är även gästande professor på Royal College of Music, i London.

Jacques Ibert (1890 – 1962) föddes i Paris och började studera musik redan i tidig ålder och fortsatte sedan sin utbildning vid Musikkonservatoriet i Paris. Trots att han fick avbryta sina studier på Musikkonservatoriet för tjänstgöring i första världskriget så vann han det prestigefulla priset Prix de Rome 1919. Hans musik är färgrikt instrumenterad med stor spiritualitet och vitalitet och i vissa av de senare verken mer av en lyrisk känsla. Han har även skrivit sånger, operor och baletter. Han invaldes 1947 som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm.

Syrinx, det var nymfen som guden Pan förälskade sig i och jagade ner till stranden. Var skulle hon gömma sig? Enligt sagan förvandlade hon sig till en vassrugge och guden konstruerade en flöjt av vassrören - panflöjten - med vars sorgmodiga toner han beklagade att han förlorat henne. Det kan vara på sin plats att erinra om att panflöjt på franska kallas just "syrinx".
Claude Debussy tolkade 1912 denna scen från den klassiske diktaren Ovidius Metamorfoser på en vanlig tvärflöjt, berusad av impressionismens klangfyllda dimmor. Musiken är ogripbar, bortflyende. Just när Pan ska omfamna Syrinx är hon borta… Med sin lyriska stämning har detta lilla stycke blivit musikhistoriens mest spelade verk för soloflöjt.

Franz Schubert lämnade åtskilliga kompositionsprojekt bakom sig i ofullbordat skick. Hans rastlösa natur drev honom att ständigt börja på något nytt hellre än att tålmodigt föra ett stycke till slut. Av alla dessa projekt är det bara symfonin i h-moll som fått tillnamnet ”den ofullbordade”, vilket också skapat ett mystiskt skimmer över symfonin. Varför Schubert övergav symfonin är en gåta. Kanske hämmades han som flera andra kompositörer av giganten Beethoven som verkade i samma stad vid samma tid. Kanske tappade han kraft efter beskedet om sin syfilis. Symfonin hamnade hur som helst i en byrålåda hos vännen Hüttenbrenner där den återupptäckes 1860, över trettio år efter Schuberts död.