Säker konsert

När konsertverksamheten nu återupptas arbetar vi med en rad åtgärder för att skapa en trygg miljö för dig som besökare. Framför allt låter vi dig uppleva konserten med gott om plats mellan olika sällskap. I foajén finns det finns goda möjligheter att hålla rekommenderat avstånd till andra.

Gävle Konserthus har följande rutiner för att skapa en säker och trygg miljö för dig som besökare:

 • Konserthuset öppnar i god tid för att skapa ett lugnt och säkert insläpp. Det är viktigt att du som besökare kommer i god tid, för att undvika trängsel.
 • Vi skapar tydliga flöden i för att säkerställa att varje besökare har gott om plats. Våra publikvärdar har som huvuduppgift att ge anvisningar om hur vi bäst tar hänsyn till varandra under konsertbesöket.
 • Vi begränsar antalet besökare utifrån de bestämmelser som gäller kring offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
 • Du upplever konserten med fysisk distans till andra besökare. Publikvärdarna assisterar vid in- och utgång i Gevaliasalen. 
 • Vi ger tydliga anvisningar kring säkerhetsavstånd på de platser där vi kan förvänta oss köbildning, till exempel vid biljettkassa, entréer, garderober och vid toaletter.
 • Vi inför extra åtgärder kring städning och hygienrutiner. Särskilt utsatta föremål som handtag och ledstänger kommer att rengöras ofta.
 • Handdesinfektion finns på flera platser i konserthuset.
 • Vår personal har tydliga instruktioner om att stanna hemma från arbetet om de upplever minsta sjukdomssymptom, och att inte återkomma i tjänst förrän de varit symptomfria i minst två dygn.
 • Vi påminner om att den som känner minsta sjukdomssymptom inte ska komma till Konserthuset. 
 • Den obemannade garderoben är öppen och du kan hänga ytterkläder där om du vill. Det är, under rådande omständigheter, även tillåtet att ta med ytterkläder in i Gevaliasalen. Den bemannade garderoben är stängd.
 • Vi följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronapandemin, och är beredda att justera våra åtgärder om det kommer nya riktlinjer.

Texten uppdaterades 19 augusti 2020.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer