Säker konsert

När konsertverksamheten nu återupptas fortsätter vi arbeta med att erbjuda en trygg miljö för dig som besökare.

Gävle Konserthus har flera rutiner för att skapa en säker och trygg miljö för dig som besökare, bland annat:

  • Konserthuset öppnar som alltid i god tid för att skapa ett lugnt och säkert insläpp. Det är viktigt att du som besökare kommer i god tid, för att undvika trängsel.
  • Våra publikvärdar har som huvuduppgift att ge anvisningar om hur vi bäst tar hänsyn till varandra under konsertbesöket.
  • Publikvärdarna assisterar vid in- och utpassering. 
  • Vi har fortsatt extra åtgärder kring städning och hygienrutiner. Särskilt utsatta föremål som handtag och ledstänger fortsätter att rengöras ofta.
  • Handdesinfektion finns på flera platser i konserthuset.
  • Vi följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av pandemin, och är beredda att justera våra åtgärder om det kommer nya riktlinjer.

Därtill är det också viktigt att du som individ tar ditt ansvar att fortsätta hjälpa till att hålla smittspridningen på en så lång nivå som möjligt. Bland annat genom att:

  • Alltid hålla avstånd i den mån det är möjligt, i synnerhet på de platser där vi kan förvänta oss köbildning, till exempel vid biljettkassa, entréer, café och restaurang, garderober och vid toaletter.
  • Stanna hemma vid sjukdomssymptom.
  • Iakttaga vikten av att fortsatt tvätta händer och använda handdesinfektion.