Om Gävle konserthus

ARTIST IN RESIDENCE

DekorFrån 1 januari 2007 till den 31 december 2010 drev världsmusikanten Ale Möller ett nytt och unikt samarbetsprojekt som Artist in Residence i Gävle Konserthus och i Vara Konserthus. I rollen som Artist in Residence verkade Ale Möller även som konstnärlig ledare inom världsmusikgenren.

Tanken med projektet var att bli en kreativ utvecklingsmotor som skapar nya konsertformer och når nya
publikgrupper, vilket har visat sig vara lyckosamt. Turnéer har genomförts i regionerna, men även nationellt och internationellt. I projektet har Ale Möller haft två hemmaarenor och musiken har fått möjligheter att utvecklas i både nya och etablerade former, inte minst tillsammans med konserthusens ensembler; Gävle Symfoniorkester, Bohuslän Big Band och vokalkvartetten VOX.

Gävle Konserthus tackar Ale Möller och alla underbara musiker och människor som bidragit till fantastiska upplevelser under de 4 år projektet varade. Förhoppningsvis kommer vi att se Ale Möller på scenen i Gävle Konserthus inom kort igen, dock ej i rollen som Artist i Recidence.