Om Gävle konserthus

KOMMANDE KONSERTER

Gävle Symfoniorkester - Tjajkovskijs violinkonsert

Fredag 15 maj 2015 / Gevaliasalen 19.00 / Prisgrupp 1: 285 kr Prisgrupp 2: 255 kr Prisgrupp 3: 20 kr (stud/barn)

Chefdirigent Jaime Martín
Esther Yoo: violin

Tjajkovskij: Violinkonsert
Dvořák: Symfoni nr 8
Öppningsverk tillkommer

KOM FÖR ATT Tjajkovskijs Violinkonsert blev ordentligt utskälld efter uruppförandet. Man frågade sig om det handlade om marknadsgycklare eller boskapsauktioner. Men det dröjde inte länge förrän publiken kommit ifatt, och idag hör konserten till de mest älskade. Alla älskade Dvoráks åttonde symfoni direkt. Han hade gått ut och lyssnat på den böhmiska naturen!

Läs mer »