Datum och tid:

Torsdag 28 januari, 19:00

Clara-Jumi Kang - INSTÄLLT

Elena Schwarz DIRIGENT
Clara-Jumi Kang VIOLIN

STRAVINSKIJ Dumbarton Oaks
WIENIAWSKI Violinkonsert nr 2
ZEMLINSKY Sinfonietta op. 23