Klarinettmagi

Dirigent: Anna Maria Helsing
Emil Jonason, klarinett
Gävle Symfoniorkester

Rautavaara Cantus arcticus (15 min)
Emmy Lindström Klarinettkonsert (23 min)
Berwald Symfoni Singulière (30 min)

Emil Jonason är en magiker med sitt instrument

Med sin virtuosa teknik och tydliga scennärvaro kan klarinettisten Emil Jonasson påminna om Martin Fröst – som under en tid faktiskt var hans lärare. Emmy Lindströms nya klarinettkonsert är skriven direkt för Emil Jonasson, som hon för övrigt är gift med. 33-åriga Emmy Lindström har fått en rad verk uppförda på scener runtom i hela Europa.

Franz Berwalds tredje symfoni, Sinfonie singulière, skriven 1845, men som den missmodige kompositören lät ligga ospelad. Först efter hans död, 1905, fick den sitt uruppförande – och blev genast positivt mottagen. En tysk kritiker skrev till och med att detta verk ”måste räknas till det absolut bästa i den symfoniska repertoaren sedan Beethoven”.

Sinfonie singulière framfördes när Sveriges Radio år 1979 invigde sitt nya konserthus, som döptes till just Berwaldhallen. Först vid denna tid hade Berwald börjat återupptäckas på allvar. Under senare år har hans betydelse för svensk orkestermusik blivit än tydligare. Många ser Berwald som den främste symfoniker Sverige haft. Bäst kan han kanske beskrivas som en romantisk klassicist – ungefär som Mendelssohn.

Annorlunda var det medan han levde: Franz Berwald hade det så motigt att han långa tider istället slog sig på industri och handel; ett tag var han disponent vid ett glasbruk i Ångermanland, en annan period slog han sig på sjukgymnastik och öppnade en ortopedisk verksamhet i Berlin. Hela tiden fortsatte han dock att komponera. Bland annat skrev operor, operetter, fem symfonier och massor av kammarmusik. Knappast någon disponent eller sjukgymnast torde ha komponerat så mycket musik som denne Franz Berwald, som på fädernet stammade från Tyskland.

Einojuhani Rautavaara var vid sin bortgång 2016 en av Finlands mest hyllade kompositörer och hade en mycket omfattande produktion bakom sig. Rautavaara, som förhöll sig mycket fritt till det klassiska musikarvet, har stämplats som alltifrån serialist och postmodernist till romantiker och mystiker. Han var mycket känd även internationellt och fick mängder av beställningar från solister och orkestrar världen runt.

Det säregna mästerverket Cantus arcticus uruppfördes 1972 och är tillägnat den dåvarande presidenten Urho Kekkonen (hur många andra presidenter har fått så fina presenter?). Efter en inledning där två flöjter virvlar runt som euforiska svalor ansluter orkestern med lätta, luftiga melodiska skyar – blandat med förinspelad, riktig fågelsång. Konsertens undertitel är faktiskt ”Konsert för fåglar och orkester” – observera att orkestern får finna sig i att bli omnämnd som tvåa! Långa stycken får man känslan av att befinna sig vid någon stor fågelsjö – med magisk stämning, som en tidig vildmarksmorgon i maj. Mot slutet slocknar alltsammans – som om det hela varit bara en dröm...

Kvällens dirigent, finländska Anna-Maria Helsing, inledde sin bana som violinist, studerade sedan dirigering vid Sibeliusakademin för bl.a. Leif Segerstam, och dirigerar nu både i hemlandet och utomlands.

Video

Berwald - Symfoni Singulière

Par i musikanteri

Emil Jonason är musikern som ständigt höjer ribban för vad man kan förvänta sig från en klarinett. Han har beskrivits som en magiker på scenen, och i april 2018 gästas Gävle Symfoniorkester av denna hyllade solist. Tillsammans ska de framföra en nyskriven klarinettkonsert av Emmy Lindström, en sambeställning av Helsingborgs Symfoniorkester, Västerås Sinfonietta, Dalasinfoniettan och GSO.

Det är inte första gången Emil spelar musik av Emmy. När han 2010 var en av solisterna i de europeiska konserthusens gemensamma projekt Rising Star framförde han Emmys stycke Magnolia på prestigefulla scener i Wien, Amsterdam och Paris. Det ledde till ett internationellt genombrott för dem båda. Som kompositör och musiker arbetar de ovanligt nära varandra, då de också är ett par privat.

”Vi brukar skoja om att vi behöver sitta några meter ifrån varandra när vi jobbar”, säger Emil, för att lämna varandra i fred.
Att hålla isär rollerna är inte något problem - de har helt enkelt inte tid för tjafs, och är väldigt effektiva i sitt samarbete.
”Musikskapandet är ständigt pågående inom mig, och när jag har en timma att sätta mig ned och komponera så måste jag snabbt kunna fokusera mig. Jag har fått öva upp mitt arbetsflöde”, säger Emmy, och anpassa det till en vardag där familjeliv och arbetsuppdrag varvas.

Tidigare kunde Emil vara osäker på hur han kunde lägga sig i Emmys komponerande. Nu har han lärt sig när det är lämpligt att komma med åsikter.
”Jag kan ibland också fråga Emil om vad som funkar eller inte funkar, säger Emmy, och det växlar vem av oss som styr processen.”

Att de delar varandras syn på musik och musikvärlden underlättar samarbetet och bäddar för många livliga diskussioner dem emellan. Både Emil och Emmy talar om sig själva som musikanter hellre än musiker, vilket speglas både i Emmys kompositionsspråk och Emils spelstil.

Emil, som växte upp med traditionell jazz, lärde sig tidigt improvisera genom att spela mycket dixie och blues. Under studieåren spelade han också en hel del klezmer- och balkanmusik.
”Jag känner mig i första hand som en improvisationsmusiker, vilket jag har stor nytta av som solist. Jag vacklade egentligen länge mellan jazzen och den klassiska musiken, men blev till slut tvungen att välja”, berättar Emil.

Det finns mer eller mindre vedertagna sätt att spela de stora, klassiska klarinettkonserterna på, men att uruppföra ett verk ger solisten tillfälle att få sätta sin personliga prägel på stycket. Det är något som passar Emil bra.
”Jag inspireras av att få göra verket till mitt, säger han, och jag försöker sedan utveckla det för varje gång jag spelar det.”

Emmy flikar in och berättar att när hon är klar med ett stycke försöker hon släppa det så snart som möjligt. Hon tycker det är spännande att se vad musiker och dirigent kan göra med det. Självklart har hon ett finger med i instuderingen om det är möjligt, men sedan låter hon musiken gå.
”Det blir ju konst först när någon tolkar musiken. Det är så kul att höra hur det blir!”

Emmy, som också är violinist, började spela fiol som mycket entusiastisk 5-åring. Hela grundskolan kom att präglas av körsång, vilket lade grunden till en harmonisk medvetenhet, och i gymnasiet i Norrköping blev det estetlinjen. Tre år som verkligen har satt sina spår.
”Den var den bästa skolan, egentligen. Där var allt tillåtet! Man uppmuntrades att vara bred, och skolan hade många och täta samarbeten med Norrköpings symfoniorkester. Otroligt givande och utvecklande”, säger Emmy.

Idag räknar hon körsången, orkesterspelet och musikteatern som tre, viktiga grundstenar i sitt musikskapande, men den viktigaste är egentligen att man alltid har med sig den inre, nyfikna 5-åringens lust till att spela. Något som Emil håller med om. På frågan om det blir fler samarbeten framöver svara de båda ja, men det kommer nog dröja ett tag.
”Just nu är jag rätt trött på klarinett”, skrattar Emmy.

I nästa andetag börjar de två diskutera en rytm de plockat upp från en jazzlåt de nyligen lyssnade på, och skapandet är åter i full gång. Så blir det lätt, när två musikanter bor under samma tak.

Einojuhani Rautavaara (F 1928)
Cantus Arcticus
Kärr – Melankoli – Svanarna

Cantus Arcticus (Arktisk sång) hör till den finske mästaren Rautavaaras mest spelade och mest fantasieggan¬de verk. Stycket har en undertitel: Konsert för fåglar och orkester. Fågelsången spelar onekligen en mycket stor roll, inte bara som tonsättarens inspiration utan också rent konkret. Här förekommer nämligen inspelade fågelläten i alla tre satserna, i väl avvägd förening med instrumentgrupper av växlande sammansättning.

Den drygt femton minuter långa kompositionen uruppfördes vid promotionsfestligheterna i Uleåborgs universitet den 26 maj 1972 av Uleåborgs Symfoniorkester, och verket är tillägnat dåvarande presidenten Urho Kekkonen.

Ett flöjtsolo inleder första satsen, som tonsättaren försett med mottot: ”Tänk på hösten och Tjajkovskij”. Efter det att speciellt tranorna fått övertaget, ansluter sig flera instrument till flöjterna. Mot en fond av sordinerad orkester inflikas olika fågelläten i den andra satsen. Introduktionen till den tredje satsen är ett bandavsnitt och därefter sätts olika orkestergrupper in, för att i ett visst ögonblick sammanfalla till en stor klangkropp.

Cantus Arcticus klingar ut i nordpolens töcken med celestans och harpans sjunkande ackordföljder och stråkarnas långa tremoli.

 

Emmy Lindström (F 1984)
Klarinettkonsert

Emmy Lindström är född och uppvuxen i Linköping. Hon började spela violin vid fem års ålder och sin första nedtecknade komposition gjorde hon åtta år gammal.

Emmys musik kan beskrivas som modal-tonal, med romantiska inslag. Den rör sig fritt mellan det moderna och klassiska. Centralt är att den är expressiv och emotionell. Emmy inspireras ofta av texter, gärna Shakespeare, då hon har sina rötter bl.a. i musikdramatik. Text är ett vanligt förekommande inslag i hennes kompositioner, som recitation eller sång.

Hennes kompositioner har sedan dess kunnat höras både på svenska scener som bl.a. Stockholms Konserthus, Nybrokajen 11 (idag ”Musikaliska”), Gotland Chamber Music Festival, Kungl. Musikhögskolan, och prestigefyllda scener runt om i Europa; t.ex. Amsterdam Concertgebouw, Wien Musikverien, Barcelona L’Auditori, Paris Cité de la Musique och flera andra. Hennes musik har även spelats i svensk radio, SR P1, P2 och P4, såväl som i europeisk (EBU – European Broadcasting Union).

Efter många års violinstudier för Päivikki Wirkkala – Malmqvist, i Norrköping, gick Emmy 14 år gammal till final i RUMs solisttävling och året efter tilldelades hon för första gången stipendium från Kungl. Musikaliska Akademien.

2003 tog Emmy studenten från Musikgymnasiet DeGeer i Norrköping, och samma höst påbörjade hon sina musikerstudier (violin) vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Efter två år förde kärleken henne till Stockholm och hon fortsatte sina studier vid Kungl. Musikhögskolan där hon studerade för Cecilia Zilliacus. Efter några års uppehåll för olika orkesterjobb, tog Emmy examen våren 2009. Efter det har hon även studerat på kompositionslinjen och bedrivit orkesterstudier vid Kungl. Musikhögskolan. Parallellt med högskolestudierna har Emmy tagit privata kompositionslektioner för bl.a. Rolf Martinsson och Albert Schnelzer.

Våren 2005 anställdes Emmy som violinist och solist på Östgötateatern, Norrköping/Linköping. Där hade hon förutom orkesterjobbet också gjorde flera roller på scenen, främst bör nämnas Spelmannen i Spelman på Taket. Emmy har även spelat i andra större orkestrar som t.ex. Radiosymfonikerna, Norrköpings Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester.

2010 fick Emmy sitt internationella genombrott som kompositör, då hennes verk Magnolia framfördes under Emil Jonasons Rising Star-turné över hela Europa. Den senaste tiden har hennes musik regelbundet framförts av både större och mindre ensembler, ex. Västerås Sinfonietta, Musica Vitae och Östgöta Kammarsolister. Hennes senaste projekt var ett samarbete med Petri Sångare och Jacques Werup, vilket resulterade i körverket: ”Vintergatan Fryser”.

Emmy har fått stipendier både för sina insatser som violinist och kompositör, från Kungl. Musikaliska Akademien, Anders Sandrews Stiftelse, Östergötlands Läns Landstings Kulturstipendium, Alice Babs Musikstipendium, Linköpings Kommuns Kulturstipendium, Marianne och Ary Paleys Stiftelse m.fl. Parallellt med tonsättar/musikeryrket jobbar Emmy även som leg. sjuksköterska på en ätstörningsklinik i Stockholm.

Om klarinettkonserten At the Hills of Hampstead Heath berättar tonsättaren följande:
”Tanken på en klarinettkonsert har funnits med mig länge, och små fragment har under flera år vuxit fram inom mig. När jag sedan satte mig ner för att finna inspiration, föll valet något otippat på en plats, och inte en text vilket oftast är fallet. Efter flera London-besök har jag kommit att älska Hampstead Heath, en stor hed mitt i staden. Här finns uråldriga ekar och äppelrönn, exotiska papegojor (!), dammar, konstverk, vidsträckta fält och ängar, samt en makalös utsikt över London. Det vilar en melankolisk visdom och styrka, över denna mytiska plats, som fångat mig för alltid.

Klarinettkonserten är uppbyggd i tre satser – varje sats med sin egen karaktär, men med heden som utgångspunkt. Första satsen ger oss hedens själ; ung och gammal på samma gång, utanför tiden. I andra satsen sveps vi in i hedens hjärta, där både sorg och värme finns. Tredje satsen tar oss lekfullt och nästan sardoniskt med på en virvlande tur över Londons vackraste plats, där livet funnits, är och ska fortsätta.

Verket är skrivet för sinfonietta-sättning, dvs stråk, dubbelt träblås, två horn och trumpeter samt en slagverkare. Och så solisten förstås! För mig känns det helt fantastiskt att klarinettkonserten äntligen fått liv. Att komponera är mitt sätt att måla tavlor, berätta historier, men också fånga det som inte går att sägas med ord. I musiken får vi en ytterligare dimension, där vi kan mötas utan att hållas fast av fysikens lagar. Vi ses på Hampstead Heath!”

 

Franz Berwald (1796-1868)
Sinfonie Singulière C-dur
Allegro fuocoso
Adagio - Scherzo: Allegro assai – Adagio
Finale: Presto

Början av 1840-talet var en guldålder i Berwalds skapande. Det var då han komponerade de fyra bevarade symfonierna och sex av de symfoniska dikterna. Vad hade han inte kunnat åstadkomma om han fått arbeta lika inspirerat under hela sin karriär? Nu blev det inte så. Tvärtom tvingades Berwald inte sällan ägna sig åt helt andra saker för att försörja sig och sin familj. Men även när han drev glasbruk eller ortopediska institut visade han stor fantasi och framsynthet.

Hans tredje symfoni, Sinfonie singulière, är daterad Stockholm mars 1845, men om dess tillkomst är inte mycket känt. Namnet kan tolkas som ”egenartad” eller ”enastående” – och båda orden stämmer bra in på musiken, som följaktligen kom att ligga i ”glömskans alltslukande hav” i hela sextio år. Viss om att den samtida publiken inte skulle uppskatta musiken, gjorde han inte ens några försök att få den uppförd. Själv fick han alltså aldrig höra den.

Uruppförandet ägde inte rum förrän den 10 januari 1905 då Tor Aulin dirigerade Konsertföreningens orkester i Musikaliska akademiens stora sal i Stockholm. Då hade tiden kommit ifatt och såväl pulik som kritik tog emot symfonin med överväldigande entusiasm. Man fann musiken mästerlig och gedigen. Till och med den annars så sarkastiske kritikern Peterson-Berger hyllade musiken.

Redan inom några få år spelades symfonin på flera håll i Tyskland, där en kritiker konstaterade att Sinfonie singulière ”måste räknas till det absolut bästa i den symfoniska repertoaren sedan Beethoven.” I alla händelser är detta den mest spelade svenska symfonin från 1800-talet – och fortfarande är den en frisk fläkt från ett av våra största musikaliska genier.
Stig Jacobsson

Garderob:
Garderoberna hittar du i vår foajé på entréplan. Den bevakade garderoben är enbart öppen i samband med större konserter i Gevaliasalen och det kostar 20 kr/plagg. Biljett till den bevakade garderoben köper du i samband med biljettköpet alternativt på plats i biljettkassan. Den obevakade garderoben är gratis. Det är obligatoriskt att hänga av sig ytterkläder vid konsertbesök. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ta in ytterkläder i konsertsalen.

Parkering:
Det finns ett begränsat antal parkeringar utanför Gävle Konserthus. Vill du parkera där bör du vara på plats i god tid innan konserten. Om vår parkering skulle vara full, hänvisar vi till parkeringshus i Gävle centrum eller parkeringen vid Silvanum/Högskolan. Väljer du att parkera i Gävle centrum eller vid Silvanum/Högskolan tar det ca 5-10 minuter att promenera till konserthuset.

Fotografering:
Vänligen tänk på att fotografering, filmning eller ljudupptagning under pågående konsert kan vara störande för andra konsertbesökare och är inte att rekommendera. Slå gärna på din mobiltelefon EFTER konserten. 

Allergier:
Tänk på att starka parfymer och hårsprejer kan vara mycket besvärande för allergiker.

Övrigt: 
Mat och dryck är inte tillåtet att ta med in i Gevaliasalen