Sånger av Richard Strauss

Metropolitan, Covent Garden, Bolsjojteatern, Lyric Opera of Chicago, Royal Opera House och Opéra National de Paris är normala arbetsplatser för en av Sveriges, i dag, största internationella operastjärnor. Därför är det stort att Camilla Tilling kommer till Gävle Symfoniorkester för att sjunga Richard Strauss erkänt sköna sånger. Detta efter att den planerade solisten Golda Schultz p.g.a. sjukdom ställt in sin medverkan vid konserten.
Men Tilling är så mycket mer än en frekvent gäst hos de största operahusen, hon är även en ofta efterfrågad konsertsångare där världens ledande symfoniorkestrar, dirigenter och konserthus har blivit hennes vardag.

Flera av Richard Strauss sånger sticker ut med sin överjordiska skönhet. En av dem är Morgen som Strauss gav som bröllopsgåva till sin hustru. Strauss skrev alla sina sånger med pianoackompanjemang men orkestrerade själv många av dem. Eftersom han var en fullkomligt lysande orkesterkompositör får sångerna i hans egna orkesterarrangemang en helt oöverträffad inramning. De reser sig ovanför allt vardagligt och förmedlar en upphöjd himmelsk känsla. Fullblodsromantik med starka känslor får vi uppleva också i Robert Schumanns första symfoni, Vårsymfonin. Musik full av energi och självförtroende. Han ville imponera på sin blivande svärfar och uttrycka sin gränslösa kärlek till Clara Wieck, som snart skulle bli hans hustru.

Vi får också uppleva ett uruppförande med musik av Gävle Symfoniorkesters huskompositör Madeleine Isaksson. I spåren av den moderna musikens förgrundsgestalter – Brian Ferneyhough, Iannis Xenakis, Morton Feldman och Emmanuel Nunes – är hon en ständig förnyare av det musikaliska uttrycket. Missa inte tillfället att vara med när hennes musik spelas för allra första gången. Ett uruppförande är alltid en historisk händelse – och man vet aldrig vad som kommer att hända!

Gävle Symfoniorkester
Dirigent: Giedrė Šlekytė
Camilla Tilling, sopran

Madeleine Isaksson Ljusrymd (uruppförande)
Sånger av Richard Strauss Morgen – Wiegenlied – Ich wollt ein Sträusslein binden – Säus'le, liebe Myrte!
Schumann Symfoni nr 1

Video

Schumann Symfoni nr 1

Richard Strauss
Richard Strauss växte upp i ett musikaliskt hem, fadern var professionell hornist och en inte oäven tonsättare. Redan 1882 skrev Richard en solokonsert till honom. Men fadern fann pojkens verk alltför svårt för att våga spela det offentligt. Vid sidan av symfoniska dikter och operor ägnade sig Richard Strauss flitigt åt att komponera sånger. Hans första bevarade komposition är en sång skriven den 21 augusti 1871, då han alltså var sju år gammal. Under sin långa levnad hann han med omkring 250 sånger, och 77 år senare skrev han 1948, 84 år gammal, sina sista sånger. Strauss har själv orkestrerat en lång rad av sina sånger, vilka alla ursprungligen var skrivna för sång och piano.

Giedré Šlekytė
Dirigenten Giedré Šlekytė från Litauen har studerat dirigering vid institutionen för musik och konst vid Universitetet i Graz och vid Högskolan för musik och teater Felix Mendelssohn Bartholdy i Leipzig. Parallellt med studierna har hon framträtt med olika orkestrar, framförallt St. Christopher Chamber Orchestra i Vilnius. Hon har även lett föreställningar på Konzert Theater Bern i Schweiz och deltagit i flera master classes, bland annat med legendariske dirigenten Bernard Haitink.

Madeleine Isaksson
Madeleine Isaksson, studerade under 80-talet på piano och komposition på Musikhögskolan i Stockholm, med diplom från pianolärar- och kompositionsklassen. Som utlandsstipendiat studerade hon vidare i Holland och sedan Frankrike där hon alltsedan 90-talet bor och verkar som tonsättare.
Hennes musik är skriven för skiftande besättningar, såväl instrumentala, orkestrala såsom vokala. Här kan nämnas några senast tillkomna verk: för instrumentalensemble: septetterna Sondes (2009) och Isär (2012), för vokalensemble: Ciels (2010) och Terre de l'absence (2012), Hemligheten (2014) för counter-tenor och äldre instrument, text Tomas Tranströmer, och sist hennes andra violinduo: Vide supra (2014). Hösten 2005 utkom hennes porträttskiva Failles på Phono Suecia. Hon belönades med Järnåkerstipendiet 2012 för verket Les sept vallées för solo blockflöjt. Madeleine Isakssons musik har spelats på konserter och festivaler av framstående ensembler i flertalet länder.

Madeleine Isaksson (F 1956)
Uruppförande

Richard Strauss (1864-1949)
Sånger
Morgen
Wiegenlied
Ich wollt ein Sträusslein binden
Säus'le, liebe Myrte!

Robert Schumann (1810-1856)
Symfoni nr 1 B-dur op 38 ”Vårsymfonin”
Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace
Larghetto
Scherzo. Molto vivace
Allegro animato e grazioso

Att skriva en symfoni blev under 1800-talet en tonsättares mandomsprov, en uppgift fylld av fruktan och skräck. Brahms kände sig inte mogen förrän i fyrtioårsåldern, för hur skulle han kunna överträffa Beethoven? Samma problem drabbade Schumann. Han kände sig tvungen att bevisa för sin unga älskade Clara (och ännu mer för hennes stränge far) att han var en riktig tonsättare. Redan 1826 hade han påbörjat en symfoni, men gett upp efter 25 sidor. Fyra år senare skrev han första satsen på en symfoni i g-moll, vilken också framfördes vid en konsert i Zwickau. Så småningom blev det faktiskt tre satser i denna symfoni (som ibland kallas Zwickausymfonin), och en fjärde sats finns det skisser till.

När Schumann väl fått Clara till hustru, tog han med större allvar tag i de stora symfoniska formerna, och han började 1840 arbeta på en aldrig fullbordad symfoni i c-moll. Men därefter, under de kommande tolv åren, följde så äntligen de fyra fullbordade symfonierna, samt den kanske ofullbordade symfoni som går under namnet Uvertyr, Scherzo och Final. 1841 komponerade han Symfoni nr 1 ”Vårsymfonin” i B-dur, och fick den uruppförd av Gewandhausorkestern i Leipzig. Schumann hade också strax därpå fullbordat och fått framförd en annan symfoni, i d-moll, men den hade blivit så hårt åtgången att han drog in den för en kraftig revidering. Tio år senare skulle den återuppstå som Symfoni nr 4.

På fyra dagar skisserade han uppläggningen av den symfoni som han i ett brev till en vän kallade just Vårsymfonin. Visst har musiken vårkänslor, men det är inte bara årstiden som åsyftas, utan även den vår Schumann kände inom sig. Det är inte programmusik – namnet ger bara anvisning om en lyrisk grundstämning. Ursprungligen hade Schumann även tänkt ge de olika satserna målande titlar som Frühlingsbeginn, Abend, etc, men den idén förkastade han.

Vårsymfonin är inte bara Schumanns första fullbordade symfoni, det är hans första orkesterverk över huvud taget, och man har menat at hans ovana vid orkestern märks alltför tydligt. Många, däribland Gustav Mahler, har därför försökt revidera Schumanns orkestrering, men för det mesta återgår man till originalet, som har en genial naturkraft. ”Symfonin har berett mig många lyckliga stunder. Tacksam är jag ofta mot min gode ande, som lät mig skapa ett så stort verk på så kort tid, så lätt”, skrev han i ett brev. ”Kan Ni vid utförande blåsa in lite vårträngtan i Er orkester, en sådan känsla hade jag nämligen när jag i februari 1841 skrev verket. Redan den första trumpetinsatsen önskade jag skulle klinga som från höjden, som ett väckelserop”, skrev Schumann till hovkapellmästaren Wilhelm Traubert. Inspirationen hade kommit från en dikt av Böttcher: ”Im Thale zieht der Frühling auf ”, och huvudtemat har samma rytm som dessa ord.
Stig Jacobsson

Garderob:
Garderoberna hittar du i vår foajé på entréplan. Den bevakade garderoben är enbart öppen i samband med större konserter i Gevaliasalen och det kostar 20 kr/plagg. Biljett till den bevakade garderoben köper du i samband med biljettköpet alternativt på plats i biljettkassan. Den obevakade garderoben är gratis. Det är obligatoriskt att hänga av sig ytterkläder vid konsertbesök. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ta in ytterkläder i konsertsalen.

Parkering:
Det finns ett begränsat antal parkeringar utanför Gävle Konserthus. Vill du parkera där bör du vara på plats i god tid innan konserten. Om vår parkering skulle vara full, hänvisar vi till parkeringshus i Gävle centrum eller parkeringen vid Silvanum/Högskolan. Väljer du att parkera i Gävle centrum eller vid Silvanum/Högskolan tar det ca 5-10 minuter att promenera till konserthuset.

Fotografering:
Vänligen tänk på att fotografering, filmning eller ljudupptagning under pågående konsert kan vara störande för andra konsertbesökare och är inte att rekommendera. Slå gärna på din mobiltelefon EFTER konserten. 

Allergier:
Tänk på att starka parfymer och hårsprejer kan vara mycket besvärande för allergiker.

Övrigt: 
Mat och dryck är inte tillåtet att ta med in i Gevaliasalen