Julkonsert

Dirigent: Karl-Johan Ankarblom
Solister: Görgen Antonsson och Kersti Ståbi

Elever från Kulturskolan & Forsbacka Kammarkör