Datum och tid:

Fredag 29 november, 19:00

Kashimoto spelar Beethoven

Chefdirigent Jaime Martín
Daishin Kashimoto, violin

Schnelzer Burn My Letters: Remembering Clara (URUPPFÖRANDE)
Beethoven Violinkonsert
Dvorák Symfoni nr 7

Han korsar moderna klanger med Pink Floyd, har skrivit ett rekviem om Fadime Şahindal och en trilogi om livet i förorten. Albert Schnelzer är en unik röst i svenskt musikliv. Nu är han aktuell med Burn My Letters: Remembering Clara, om tonsättaren Clara Schumanns öde.

Bland de tonsättarskulpturer som finns i Wiens konserthus Musikverein är Clara Schumann den enda kvinnan. Under 1800-talet försörjde hon sig som stjärnpianist och tonsättare. Efter att ha varit försummad i musikhistorien återkommer hennes namn nu allt oftare i konserthusens program – i Sverige och internationellt. Med Clara Schummans öde som språngbräda är Albert Schnelzer – internationellt hyllad sedan debuten 2004 – aktuell med ett nytt verk på uppdrag av Gävle Symfoniorkester och LA Chamber Orchestra. Burn My Letters: Remembering Clara är en musikalisk betraktelse över Schumanns liv och över samtalet mellan henne och Johannes Brahms, vilket finns bevarat i en omfattande brevkorrespondens. Eller som Schnelzer själv säger om verket: ”en lek mellan förväntan, överraskning och anspänning”.

Ludwig van Beethoven är tonsättaren som trots att han blev helt döv fortsatte att både komponera och dirigera ända till slutet. Violinkonserten från 1806 är ett av violinrepertoarens allra mest älskade verk och till formen ett av de mest originella. Vid tiden för tillkomsten skulle en typisk solokonsert ge solisten tillfälle att briljera. Beethoven valde dock att väva samman solostämman med orkestern. Det gör att verket både innehåller solokonsertens intimitet och symfonins kraft. Sinnligt och klartänkt, eftertänksamt och passionerat. Hos oss spelas konserten av violinisten Daishin Kashimoto, som sedan 2008 är förste konsertmästare i Berliner Philharmoniker.

Lika laddad som violinkonserten är Antonín Dvořáks Symfoni nr 7 från 1885. Dvořák var uppvuxen i en liten stad utanför Prag i en familj av flera amatörmusiker. Den tjeckiska folkmusiken går som ett pärlband genom hans verk, så också i Symfoni nr 7, som han skrev efter att hört Brahms tredje symfoni. Här visar Dvořák hur bra han är på att med enkla medel skapa stämningar och klanger så vackra att det skär inombords.

Innan konserten kan du njuta av en god bit mat. I pausen kan du köpa något gott. 
Varmt välkommen till Restaurang Gourmet BLÅ. För aktuell meny och bordsbokning

Kontakta
restaurangen@gavlekonserthus.se
026-172940

Garderob:
Garderoberna hittar du i vår foajé på entréplan. Den bevakade garderoben är enbart öppen i samband med större konserter i Gevaliasalen och det kostar 20 kr/plagg. Biljett till den bevakade garderoben köper du i samband med biljettköpet alternativt på plats i biljettkassan. Den obevakade garderoben är gratis. Det är obligatoriskt att hänga av sig ytterkläder vid konsertbesök. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ta in ytterkläder i konsertsalen.

Parkering:
Det finns ett begränsat antal parkeringar utanför Gävle Konserthus. Vill du parkera där bör du vara på plats i god tid innan konserten. Om vår parkering skulle vara full, hänvisar vi till parkeringshus i Gävle centrum eller parkeringen vid Silvanum/Högskolan. Väljer du att parkera i Gävle centrum eller vid Silvanum/Högskolan tar det ca 5-10 minuter att promenera till konserthuset.

Fotografering:
Vänligen tänk på att fotografering, filmning eller ljudupptagning under pågående konsert kan vara störande för andra konsertbesökare och är inte att rekommendera. Slå gärna på din mobiltelefon EFTER konserten. 

Allergier:
Tänk på att starka parfymer och hårsprejer kan vara mycket besvärande för allergiker.

Övrigt: 
Mat och dryck är inte tillåtet att ta med in i Gevaliasalen