Datum och tid:

Torsdag 24 februari, 19:00

Renaud Capuçon

Renaud Capuçon SOLIST OCH DIRIGENT

W.A. MOZART Violinkonsert nr 3
F. SCHUBERT Symfoni nr 5

 

Renaud Capuçon visar vägen för vårens satsning där ett antal fantastiska musiker agerar både solist och dirigent. Capuçon, en av vår tids största franska musiker, spelar Mozarts Violinkonsert nr 3 och dirigerar Schuberts Symfoni nr 5.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Violinkonsert nr 3 G-dur (K216)
Allegro
Adagio
Rondeau: Allegro

Jämnt fördelade under hela hans karriär skrev Mozart symfonier och pianokonserter. Han framträdde ju också helst som pianist om man tänker på hans eget musicerande. Men faktum är att han också ofta och gärna spelade violin med stor framgång. Han framträdde som solist både i egna och andras verk, och han spelade gärna kammarmusik – även om han då hellre tog till altviolinen. Hans pappa Leopold var ju dessutom känd som sin tids kanske främste violinpedagog, och just vid tiden för sonens födelse gav han ut den violinskola som kom att dominera undervisningen i Europa och som användes långt in på 1800-talet, och som fortfarande studeras av dem som vill spela 1700-talsmusik så som man gjorde då.

När han var nitton år gammal vaknade plötsligt Mozarts intresse för violinen, och det med stor kraft. Han hade visserligen studerat instrumentet alltsedan koltåldern. Det var ändå först nu han kom på tanken att själv komponera violinkonserter, som han själv kunde vara solist i. Den 14 april 1775 slutdaterade han sin första violinkonsert, och sedan följde de med jämna mellanrum fram till den 20 december samma år, då han daterade den femte. Därefter förlorade han på nytt intresse för violinen, så det blev inga fler violinkonserter. För piano skrev han som bekant 27 konserter fördelade över hela hans karriär, för violin bara 5, och det inom loppet av nio månader.

Den tredje av Mozarts violinkonserter daterades i Salzburg den 12 september och är en rik och personlig konsert full av melodisk intimitet och mildhet i adagiot och med sprudlande spontan leklust i finalrondot. Dessutom får orkestern inte bara spela rollen av ackompanjatör längre. Den har fått viktigare uppgifter. Man brukar säga att det var den här sommaren Mozart blev vuxen. I alla fall återföll han aldrig mer i barndomens inte alltid fullgångna sätt att komponera.
Stig Jacobsson

Franz Schubert (1797-1828)
Symfoni nr 5 B-dur (D485)
Allegro
Andante con moto
Menuetto: Allegro molto
Allegro vivace

I september 1816 arbetade Schubert på sin femte symfoni. Han var ännu bara nitton år, men skapade nu ett balanserat och lyckat verk, där han också frigjort sig från sina förebilder. Han komponerade direkt för den amatörorkester om ca 35 musiker som brukade samlas i det schubertska hemmet för musikstunder, och som under de närmast föregående åren även spelat tonåringen Schuberts tidigare symfonier.

Symfonin börjar med en fyra takter lång kadens innan allegrots första tema presenteras och repeteras med eleganta flöjtfigurer. Efter ett vitalt tuttiparti presenteras det andra temat, och innan satsen är slut har även några grubblande skuggor hunnit förmörka den ljusa stämningen. Den långsamma satsen har en allvarlig skönhet i romantiska harmonier. Trots att detta är en dursymfoni går Menuetten för ovanlighets skull i g-moll. Finalen är härligt charmerande.
Stig Jacobsson

Innan konserten kan du njuta av en god bit mat. I pausen kan du köpa något gott. 
Varmt välkommen till Restaurang Gourmet BLÅ. För aktuell meny och bordsbokning

Kontakta
restaurangen@gavlekonserthus.se
026-172940

Garderob:
Garderoberna hittar du i vår foajé på entréplan. Den bevakade garderoben är enbart öppen i samband med större konserter i Gevaliasalen och det kostar 20 kr/plagg. Biljett till den bevakade garderoben köper du i samband med biljettköpet alternativt på plats i biljettkassan. Den obevakade garderoben är gratis. Det är obligatoriskt att hänga av sig ytterkläder vid konsertbesök. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ta in ytterkläder i konsertsalen.

Parkering:
Det finns ett begränsat antal parkeringar utanför Gävle Konserthus. Vill du parkera där bör du vara på plats i god tid innan konserten. Om vår parkering skulle vara full, hänvisar vi till parkeringshus i Gävle centrum eller parkeringen vid Silvanum/Högskolan. Väljer du att parkera i Gävle centrum eller vid Silvanum/Högskolan tar det ca 5-10 minuter att promenera till konserthuset.

Fotografering:
Vänligen tänk på att fotografering, filmning eller ljudupptagning under pågående konsert kan vara störande för andra konsertbesökare och är inte att rekommendera. Slå gärna på din mobiltelefon EFTER konserten. 

Allergier:
Tänk på att starka parfymer och hårsprejer kan vara mycket besvärande för allergiker.

Övrigt: 
Mat och dryck är inte tillåtet att ta med in i Gevaliasalen