Datum och tid:

Onsdag 8 december, 19:00

Juloratoriet Del 1-3

Juloratoriet
En storartad upplevelse

Följ med på en musikalisk berättelse om Jesu födelse i Bachs klassiska verk
Bach komponerade det väldiga oratoriet i Leipzig, där det framfördes första gången vid jul och nyår 1735.
Det är lätt att luras av titeln – Bachs Juloratorium – som vore det ett enda verk avsett att framföras vid ett tillfälle, julafton. Så är alls inte fallet. I själva verket är Juloratoriet flera kantater ämnade att framföras från jul till trettonhelgen.
Att fördjupa sig i Bachs musik är att ge sig ut i ett outgrundligt och fascinerande musikaliskt universum. Vi upptäcker hela tiden nya saker, och det tar aldrig slut. Ägna gärna några timmar av julen åt Bachs Juloratorium, det är en storartad upplevelse!

Olof Boman DIRIGENT
Sofia Niklasson SOPRAN, Christiane Höjlund ALT, Carl Unander-Scharin TENOR, Jacob Högström BAS, Heliga Trefaldighets Vokalensemble

Pukornas dån och jublande trumpeter förkunnar att Jesus är född. Inledningen till Bachs Juloratorium är sannerligen storslagen!
Här framförs del 1-3 av Gävle Symfoniorkester, kör och sångsolister. Dirigent: Olof Boman.