Skolkonserter

Varje år bjuder Gävle Symfoniorkester flera tusen barn på ett lustfyllt insteg til den symfoniska världen genom olika konserter. Skolkonserter är en del av allt som erbjuds och ligger i Kulturtrappan.

Kulturtrappan innebär i korthet att alla elever i grundskolan får ta del av minst två professionella kulturupplevelser per år. För att få en likvärdig skola har Gävle Kommun löst logistiken med transporter, bokning och administration. Samtliga skolor i aktuell årskurs får en inbjudan till konserterna och kan på så sätt delta genom att boka in sig.

Skolkonserter hösten 2020

Speldagar:
20 oktober kl. 09.30, 10.30, 12.00
21 oktober kl. 09.30, 10.30, 12.00
22 oktober kl. 09.30, 10.30, 12.00
23 oktober kl. 09.30, 10.30, 12.00

Program ej klart

Var: Gävle Konserthus, Gevaliasalen

Boka: Marcus Olsson, Kultur & fritid
Tel 026-17 97 85
E-post: kulturtrappan@gavle.se