Skolkonserter

Varje år bjuder Gävle Symfoniorkester flera tusen barn på ett lustfyllt insteg til den symfoniska världen genom olika konserter. Skolkonserter är en del av allt som erbjuds och ligger i Kulturtrappan.

Kulturtrappan innebär i korthet att alla elever i grundskolan får ta del av minst två professionella kulturupplevelser per år. För att få en likvärdig skola har Gävle Kommun löst logistiken med transporter, bokning och administration. Samtliga skolor i aktuell årskurs får en inbjudan till konserterna och kan på så sätt delta genom att boka in sig.

Skolkonserter våren 2021

Rytmen i blodet

Speldagar:
11 maj klockan 09.30, 10.30, 12.30
12 maj klockan 09.30, 10.30, 12.30
25 maj klockan 10.30, 12.30
26 maj klockan 09.30, 10.30, 12.30

En dansare, en slagverkare och Gävle Symfoniorkester med dirigenten Jonas Nydesjö gör en konsert tillsammans med publiken! I "Rytmen i blodet" får eleverna uppleva en livs levande orkester samtidigt som de lär sig om rytmens betydelse i våra liv. De får vara med och på ett lekfullt sätt spela rytmer på kroppen och göra rörelser till orkesterns mäktiga musik. Det hela blir en kokande gryta full av energi och varm gemenskap!

Dansaren och koreografen Fanny Kivimäki skapar föreställningar med improvisation och interaktivitet för alla åldrar. Hon turnerar till teatrar och dansscener, skolor och gallerier.

Slagverkaren Sebastian Ring har spelat med artister, medverkat i
teater- och dansföreställingar och tv-produktioner, och inte minst gjort mängder av interaktiva föreställningar med barn och ungdomar."

OBS! På grund av rådande omständigheter begränsar vi publiken till max 29 personer, och vi vill att alla i publiken vid varje konsert
kommer från samma skola.

Målgrupp: Åk 6

Konsertens längd: ca 40 minuter

Var: Gävle Konserthus, Gevaliasalen

Boka: Marcus Olsson, Kultur & fritid
Tel 026-17 97 85
E-post: kulturtrappan@gavle.se