Skolkonserter

Varje år bjuder Gävle Symfoniorkester flera tusen barn på ett lustfyllt insteg til den symfoniska världen genom olika konserter. Skolkonserter är en del av allt som erbjuds och ligger i Kulturtrappan.

Kulturtrappan innebär i korthet att alla elever i grundskolan får ta del av minst två professionella kulturupplevelser per år. För att få en likvärdig skola har Gävle Kommun löst logistiken med transporter, bokning och administration. Samtliga skolor i aktuell årskurs får en inbjudan till konserterna och kan på så sätt delta genom att boka in sig.

Skolkonserter hösten 2019

Speldagar:
20 november 2019 kl. 09.30, 10.30, 12.00
21 november 2019 kl. 09.30, 10.30, 12.00

Program ej klart

Skolkonserter våren 2020

Speldagar:
18 februari 2019 kl. 09.30, 10.30, 12.00
19 februari 2019 kl. 09.30, 10.30, 12.00
20 februari 2019 kl. 09.30, 10.30, 12.00
21 februari 2019 kl. 09.30, 10.30, 12.00

Program ej klart

Var: Gävle Konserthus, Gevaliasalen

Boka: Marcus Olsson, Kultur & fritid
Tel 026-17 97 85
E-post: kulturtrappan@gavle.se