Filmer - Förskoleklassiker

Gävle Symfoniorkester har i flera år spelat konserten Förskoleklassiker, en uppskattad introduktion till den symfoniska musikens värld för sexåringar. Filmaren  Jonas Embring har skapat tre kortare filmer av konserten. Vi får följa med en förskoleklass från Sätraängsskolan när de går på konsert. Redan i foajén står några av musikerna och berättar om sina instrument och sedan är det dags att gå in i konsertsalen och se och höra vad som händer där.

Den här lärarhandledningen utgår från LGR 11 och vänder sig till verksamma inom förskola och de yngre årskurserna i grundskolan, och ger förslag på lektionsupplägg till de tre avsnitten av Förskoleklassiker, med temat klassisk musik och symfoniorkestern. Uppläggen består av fakta om olika instrument och tonsättare, musikaliska begrepp, tips på praktiska övningar och eget skapande, samt frågor som ni kan reflektera kring tillsammans. Du kan förstås också använda dig av materialet om du har varit på vår konsert.

Du som pedagog behöver inte själv kunna spela instrument, tanken är att ni tillsammans utforskar musiken genom filmerna och de tillhörande övningarna och frågorna. Det är dock hjälpsamt för barnen om du som vuxen är med på golvet i rörelseövningarna, att du förebildar och vågar ta ut svängarna.

Vad gäller instrumenten vi möter, undersök just era tillgångar! Kanske har ni något barn i gruppen (eller en förälder?) som spelar något av instrumenten ni får möta – och som kanske kan visa upp sitt instrument? Slagverksinstrument kan ni säkert få tag i – maraccas, tamburiner, trummor, eller bara en kastrull och några slevar!

Sist men inte minst – låt barnen utforska musiken med kroppen! Rörelse, rytmik och dans är ovärderliga verktyg för att uppleva musiken inte bara i huvudet, utan med hela kroppen. Att använda redskap – exempelvis sjalar eller bollar – kan vara värdefullt för att avdramatisera rörelseövningar, förstärka och tydliggöra musikens karaktär. Att dansa ett crescendo, hoppa eller studsa en boll i takt till en trumma eller gestalta en fågel som svävar till tonerna av en tvärflöjt, det gör att hela kroppen blir ett instrument som spelar med musiken!

Ur läroplanen för grundskolan 2011

Skolans uppdrag:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Mål:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

- har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.
- kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Ur kursplanen i musik:
- Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.


- Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

 

Förskoleklassiker del 1 av 3

Här möter vi Glenn som spelar slagverk och när vi kommer in i konsertsalen får vi först höra J S Bachs glada musik ur Brandenburgkonsert nr 3, och sen spelar orkestern jättesvagt och jättestarkt i Ravels Bolero.

Lärarhandledning film1.pdf

Förskoleklassiker del 2 av 3

Först möter vi Karin som spelar kontrabas men när vi kommer in i konsertsalen börjar det hända konstiga saker med ljuset… vem är det som styr ljuset egentligen? Den läskiga musiken är ur Sergej Prokofievs Hamlet och den mysiga är Fanny Mendelssohns Schwanenlied.

Lärarhandledning film2.pdf

Förskoleklassiker del 3 av 3

Här möter vi Kristin som spelar tvärflöjt och sen får vi uppleva Johann Pachelbels vackra Kanon i D-dur och efter det blir det snabb och långsam dans till Brahms ungerska dans nr 5.

Lärarhandledning film3.pdf

Vi som gjorde det!

Filmer av Jonas Embring
Ursprungligt manus och regi: Åsa Ekberg
Musikaliska arrangemang: Karl-Johan Ankarblom

Gävle symfoniorkester under ledning av konsertmästare Anneli Jonsson
Barn från Sätraängsskolan i Gävle.

Film, klippning och regi: Jonas Embring
Ljud: Owe Davidson
Ljus: Fredrik Becker
Producent: Karin Hansson Lasses
Orkesterproducent: Pelle Larsson
Lärarhandledningar är framtagna med hjälp av leg.musiklärare Annika Gamfeldt.

Stort tack till El Sistema på kulturskolan i Gävle och Sätraängsskolan.

Inspelat 23-25 februari 2021 i Gävle Konserthus