Skolkonserter

Varje år bjuder Gävle Symfoniorkester flera tusen barn på ett lustfyllt insteg til den symfoniska världen genom olika konserter. Skolkonserter är en del av allt som erbjuds och ligger i Kulturtrappan.

Kulturtrappan innebär i korthet att alla elever i grundskolan får ta del av minst två professionella kulturupplevelser per år. För att få en likvärdig skola har Gävle Kommun löst logistiken med transporter, bokning och administration. Samtliga skolor i aktuell årskurs får en inbjudan till konserterna och kan på så sätt delta genom att boka in sig.

Information om skolkonserter våren 2022 meddelas

Konsertinformation:

Målgrupp:

Föreställningens längd:
 

Speldagar:


Var
: Gevaliasalen i Gävle Konserthus

Boka:
Marcus Olsson, Kultur & fritid
Telefon 026-17 97 85
E-post kulturtrappan@gavle.se