Konserthuset

Konserthuset är spelplats för vitt skilda musikupplevelser - från mongoliska strupsångare via Gävle Symfoniorkester till körmusik och rockband. I konserthuset finns även konferensutrymmen, café, barer och en restaurang. Här har under årens lopp flera av världens stora stjärnor framfört sin musik.

Gävle Konserthus invigdes i januari 1998 och är ritat av arkitekten Bo Karlberg. Konserhuset ligger på platsen där badhuset Strömbadet tidigare låg, och före det Rettigs barnhem.

AKUSTIK

Gevaliasalen bygger på ett koncept som i hög grad avviker från den gamla klassiska långsmala skolådeformen. Den är ellipsformad och har en generös, fyllig och varm klang.

En stor fördel med salen är att den erbjuder stor flexibiltet och fina möjligheter att fintrimma akustiken. Det reflekterande skärmtaket över scenen kan mycket enkelt ställas om, men även relativt enkelt förändras. Taket är utformat så att en del av ljudet läcker upp mellan reflektorerna och ger bidrag till klangen. Den reflekterande delen ökar tydligheten och hörbarheten för såväl publik som musiker på podiet. Möjlighet att variera efterklangen görs med hjälp av textiler som kan sänkas ned eller dras fram.

Salen fungerar mycket bra för såväl symfonisk som populärmusik.

ARKITEKTUR

Naturen runt omkring Gävle Konserthus hade ett stort inflytande och var en inspirationskälla för arkitekten Bo Karlberg.

Huset är beläget vid Gavleåns forsar och fasaden är klädd i blank djupblå klinker. Under ett stort baldakintak välkomnas besökaren av en utrullad granitmatta. De interiöra väggarna och golvet ser lika ut men i realiteten är golvet vit finsågad grekisk kalksten medan väggarna består av infärgade betongelement. Den vita färgen och de vackra materialen är grunden i husets strama interiöra elegans. Foajén sträcker ut sig i en gallerigång med biljettkassa, garderob och den mindre konsertsalen, Bo Linde-salen.

Som fond ligger två stora burspråk riktade mot Gavleån och Stadsträdgården. Längst in i huset ligger restaurang och den stora konsertsalen, Gevaliasalen.

Vill ni veta mer, boka en visning i Gävle Konserthus på 026-172906 eller
konferens@gavlekonserthus.se.

UPPDRAG

Gävle Konserthus är en del av Kultur- och fritidsnämnden och Livsmiljö Gävle inom Gävle kommun. Gävle Konserthus ska:

  • erbjuda allmänheten en mångfald och bredd av musikaliska evenemang och vara känt i vida kretsar för sin höga musikaliska standard och för sitt kreativa spektrum av konstnärliga upplevelser
  • ha öppna dörrar gentemot det lokala och regionala musiklivet
  • arbeta för att Gävleborna ska känna glädje och stolthet över att äga sitt konserthus och att gästande artister och ensembler ska uppleva konserthuset som en välkomnande arena
  • erbjuda konferens- och kongressmöjligheter och andra aktiviteter som bidrar ekonomiskt till verksamheten, och till att allmänhetens och massmedias intresse för konserthuset vidmakthålls
  • aktivt bidra till ett kulturliv för, med och av barn och unga