Hitta till Gävle Konserthus

Konserthuset ligger ett stenkast från Gävle city.

Bil/Cykel

Se Gävlekarta på Google Maps.

Parkering

Det finns ett begränsat antal parkeringar utanför Gävle Konserthus. Vill du parkera där bör du vara på plats i god tid innan konserten. Tänk på att delar av parkeringen är avsedd för personal och kräver särskilt tillstånd - biljett gäller ej på dessa platser. Om vår parkering skulle vara full, finns hänvisar vi bland annat till Gävle Konstcentrum (Silvanum), Högskolan och Gallerian Nian  vid stortorget, och övriga Gävle centrum.

Tåg/Buss

Från Centralstationen/Resecentrum följer du bara gågatan Drottninggatan tills den tar slut. Promenaden tar ca 12 minuter.

X-trafik

Ansvarar för det regionala och lokala trafiken inom Gävleborgs län. Se www.x-trafik.se.

Tåg i Bergslagen

För resande i Bergslagen. Se www.tagibergslagen.se.

SJ

För dig som kommer längre ifrån. Se www.sj.se.

Upplands lokaltrafik

Resor till Gävle från norduppland. Se www.ul.se.

Samtrafiken

Är till för dig som behöver göra byten mellan olika trafikföretag för att nå ditt resmål. Se www.resrobot.se

Taxi

Gävle Taxi 026-12 90 00, Taxi Stor & Liten 026-10 70 00.