Hitta till Gävle Konserthus

Konserthuset ligger ett stenkast från Gävle city.

Bil/Cykel

Se Gävlekarta på Google Maps.

Parkering

Parkering finns vid Konserthuset. Tänk på att delar av parkeringen är avsedd för personal och kräver särskilt tillstånd - biljett gäller ej på dessa platser. Parkering finns bland annat även vid Gävle Konstcentrum (Silvanum) och Högskolan och Gallerian Nian vid stortorget.

Tåg/Buss

Från Centralstationen/Resecentrum följer du bara gågatan Drottninggatan tills den tar slut. Promenaden tar ca 12 minuter.

X-trafik

Ansvarar för det regionala och lokala trafiken inom Gävleborgs län. Se www.x-trafik.se.

Tåg i Bergslagen

För resande i Bergslagen. Se www.tagibergslagen.se.

SJ

För dig som kommer längre ifrån. Se www.sj.se.

Upplands lokaltrafik

Resor till Gävle från norduppland. Se www.ul.se.

Samtrafiken

Är till för dig som behöver göra byten mellan olika trafikföretag för att nå ditt resmål. Se www.resrobot.se

Taxi

Gävle Taxi 026-12 90 00, Taxi Stor & Liten 026-10 70 00.