Gävle Convention Bureau

PROFESSIONELLT - SNABBT OCH EFFEKTIVT - UTAN KOSTNAD

Deltar du ibland i nationella eller internationella möten?

Har du funderat på att ta på dig värdskapet för något av dessa? Planeringen och genomförandet innebär i de flesta fall en stor arbetsbörda, därför finns Gävle Convention Bureau för att kostnadsfritt ge råd och hjälp under den ibland långa processen innan beslut tas om på vilken ort mötet ska hållas.

Länkar