Kontakt

Gävle Konserthus
Kungsbäcksvägen 22
Box 1283
801 37 Gävle
info@gavlekonserthus.se
026-17 29 00

Biljettkassa och information

026-17 29 00

info@gavlekonserthus.se

Konferens & Kongress

026-172906

konferens@gavlekonserthus.se

Margaret Hillbom

Försäljningsansvarig - uthyrning konserter

026-17 29 13

margaret.hillbom@gavle.se

Irene Silverstone

Biljettförsäljning

irene.silverstone@gavle.se

Jenney Ström

Konferens & Kongress

jenney.strom@gavle.se

Marianne Estassy

Konferens & Kongress

marianne.estassy@gavle.se

Christer Björklund

Producent Gävle Konserthus

070-082 60 74

christer.1.bjorklund@gavle.se

Einar Ander

Orkesterchef

070-625 66 36

einar.ander@gavle.se

Roza Nolcheva

Programchef Gävle Symfoniorkester

070-167 59 35

roza.nolcheva-angelovska@gavle.se

Pelle Larsson

Producent Gävle Symfoniorkester

076-518 90 50

per.larsson@gavle.se

Mikael Forsblom

Kommunikationschef

076-111 23 99

mikael.forsblom@gavle.se

Bino Rindestig

Marknad

070-414 06 15

bjorn.rindestig@gavle.se

Erik Larsson

Marknad & Försäljning

070-167 53 73

erik.1.larsson@gavle.se

Owe Davidson

Scen- och Teknikchef

070-414 06 17

owe.davidson@gavle.se

Fredrik Becker

Scen & teknik

070-414 06 19

fredrik.becker@gavle.se

Johan Lund Andersson

Scen & teknik

070-084 89 64

johan.lund-andersson@gavle.se

Konstantin Phoevets

Scen & teknik

070-414 06 18

konstantine.phoevets@gavle.se

Sofie Kronsell

Notbibliotek

026-17 29 37

sofie.kronsell@gavle.se

Monica Linde

Fastighet

070-414 06 13

monica.linde@gavle.se

Gisela Riebne

Ekonomi

026-17 29 30

gisela.riebne@gavle.se

Örjan Hans-Ers

Konserthuschef

026-17 29 32

orjan.hansers@gavle.se