Notation

Det offentliga rummet är Gun Gordillos konstnärliga arena. Hennes utsmyckningar för såväl svenska som internationella uppdragsgivare har ett lätt och poetiskt anslag med en provokativ dimension. ”Notation” är ett verk i fyra delar för två rum som ger ljuset och lättheten påtaglig närvaro i ett i övrigt slutet rum.

"Notation " i Gävle Konserthus har förvärvats till Gävle kommuns konstsamling genom medel som avsatts enligt rekommendationen för konstnärlig gestaltning i samband med kommunal nybyggnation.