Konst Tid Tanke

Med ytorna täckta av bladsilver och bladguld i kombination med lager på lager av pigment och oljefärg förmedlar Marika Mäkeles stora triptyk ”Konst Tid Tanke" i Bo Linde-salen i Gävle Konserthus en stark och intensiv känsla av tradition och ceremoni.  Här kan bildens olika tecken läsas som en universell strävan mot kulturell förening oavsett genre och geografisk hemvist.

Triptyken "Konst Tid Tanke" har förvärvats till Gävle kommuns konstsamling genom medel som avsatts enligt rekommendationen för konstnärlig gestaltning i samband med kommunal nybyggnation.