Yngling med dubbelflöjt

Léo Holmgren, som var Sveriges sista myntgravör, var en passionerad konstälskare, en konstskatt som vännen Sven Hällgren ärvde. ”Yngling med dubbelflöjt” är gjuten 2009 på Bergmans konstgjuteri.

Holmgrens skulpturer har intagit en perifer plats i den svenska konsthistorien, och konstnären är mer känd som myntgravör. Han studerade med Carl Milles som lärare, vilket är en av orsakerna bakom donationen – ynglingen har, när löven har fallit, utsikt mot Milles ”Fem musicerande genier” på andra sidan Gavleån.

Skulpturen ”Yngling med dubbelflöjt” donerades, 2010, till Gävle Konserthus av Sven Hällgren, som redan 1939 lämnade födelsestaden Gävle. Men han mindes sitt forna hem på ålderns höst, och skänkte skulpturen ”Yngling med dubbelflöjt” för placering i konserthusets foajé.